Ons zorgaanbod

Persoonlijke verzorging, verpleging en palliatieve zorg

Welke zorg heeft u nodig?

Onze verpleegkundigen leveren verschillende soorten zorg, namelijk persoonlijke verzorging, verpleging en palliatieve zorg. De palliatieve zorg leveren wij altijd samen met de naasten. Wij leveren geen 12 uurs- en 24 uurs zorg in de palliatieve fase.

Persoonlijk verzorging

Ondersteuning bij uw dagelijkse handelingen, zoals douchen, medicatie inname en steunkousen aantrekken. Begeleiding bij het zinvol invullen van uw dag.

Verpleging

Gekwalificeerde hulp bij het uitvoeren van verpleegkundige handelingen, zoals wondzorg, het geven van injecties en toedienen van sondevoeding.

Palliatieve zorg

Wanneer u of uw naaste zorg nodig heeft in de laatste levensfase, staat ons zorgteam direct voor u klaar. De palliatieve zorg die wij leveren is altijd samen met de familie/mantelzorgers. Wij kunnen geen 12- of 24 uurs zorg bieden.

Uw wensen staan voorop

Flexibele zorg

Comfort

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is van belang voor ieder mens. Het is immers iets wat iedere dag opnieuw gebeurt, opstaan, douchen, aankleden en eten en drinken. Soms lukt dit allemaal niet meer alleen.

De juiste hulp voor u
Wij zijn er dan om u te ondersteunen en te begeleiden. De aankleding van de zorg wordt door de zorgverleners samen met u afgestemd op uw wensen en ritme. Hierdoor behoudt u, zoveel mogelijk, de eigen regie over uw leven. Door onze ondersteuning bij uw dagelijkse persoonlijke verzorging, werken wij er samen met u aan om uw zelfstandigheid te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Onze flexibiliteit voor uw zorg
De zorgmomenten kunnen variëren van een aantal keren per week tot meerdere keren per dag. Dit is volledig afhankelijk van de zorg die u nodig heeft. Ook zorg in de avonduren is hierbij mogelijk. Doordat wij flexibel zijn in de zorg die wij leveren, is er veel mogelijk qua zorgtijden. Wij leveren “persoonlijke verzorging” aan iedereen boven de 18 jaar.

Onder persoonlijke verzorging valt onder andere:

  • Hulp bij het wassen en/of douchen.
  • Hulp bij eten en drinken.
  • Hulp bij steunkousen aan- en uittrekken.
  • Hulp bij medicatieinname.
  • Hulp bij aanbrengen van dagstructuur.

Wat kost persoonlijke verzorging?
Persoonlijke verzorging valt onder de Zorgverzekeringswet (ZvW). De zorgverzekeraar vergoedt deze zorg voor iedereen vanuit het basispakket. Er is voor deze zorg geen eigen bijdrage nodig.
Voordat het zorgteam de zorg start, stelt de wijkverpleegkundige van Omsorg een zorgplan met u op. In het zorgplan wordt opgenomen wat uw zorgvraag is en welke zorg wij komen uitvoeren bij u. Het zorgplan is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de zorgvraag die u heeft. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de wet- en regelgeving.

Wilt u een aanvraag doen voor persoonlijke verzorging of een vraag hierover stellen, klik dan op onderstaande link.

Uw wensen staan voorop

Flexibele zorg

Comfort

Verpleging

Thuis zijn is erg prettig. Het kan echter een uitdaging zijn om veilig thuis te (blijven) wonen wanneer u specifiekere verpleegkundige zorg nodig heeft. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om wondzorg na een ziekenhuisopname, een PEG-sonde die verzorgd moet worden of injecties die u toegediend moet krijgen.

Uw zekerheden
Onze gekwalificeerde verpleegkundigen ondersteunen en begeleiden u bij de zorg die nodig is. Doordat ons team klein is, zijn er korte lijnen met de wijkverpleegkundige, het zorgteam en de zorginstellingen. Overleg met bijvoorbeeld de huisarts of de specialist in het ziekenhuis is hierdoor heel snel mogelijk. Doordat wij gekwalificeerde verpleegkundigen in ons zorgteam hebben die op de hoogte zijn van de nieuwste protocollen, kunnen wij de beste zorg voor u garanderen bij het uitvoeren van de verpleegkundige handelingen.

Transparante communicatie
Het is voor ons van groot belang dat u zich prettig voelt tijdens deze specifieke zorg. Communicatie is hierbij van groot belang. Samen met u en uw naasten is er regelmatig overleg over de zorg die geleverd wordt.
Hierbij wordt goed gekeken hoe de zorg bevalt en of deze moet worden aangepast. Wij leveren “verpleging” aan iedereen boven de 18 jaar.

Onder verpleging valt onder andere:

  • Wondzorg.
  • Toedienen van injecties.
  • Zorg bij verschillende soorten sondes.
  • Verwisselen van een urinecatheter.

Wat kost verpleging?
Verpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (ZvW). De zorgverzekeraar vergoedt deze zorg voor iedereen vanuit het basispakket. Er is voor deze zorg geen eigen bijdrage nodig.
Voordat het zorgteam de zorg start, stelt de wijkverpleegkundige van Omsorg een zorgplan met u op. In het zorgplan wordt opgenomen wat uw zorgvraag is en welke zorg wij komen uitvoeren bij u. Het zorgplan is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de zorgvraag die u heeft. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de wet- en regelgeving.

Wilt u een aanvraag doen voor verpleging of een vraag hierover stellen, klik dan op onderstaande link.

Uw wensen staan voorop

Flexibele zorg

Comfort

Palliatieve zorg

De laatste levensfase is een periode die voor alle betrokkenen veel emoties, vragen en onzekerheden met zich meebrengt. Er moeten moeilijke beslissingen genomen worden. Hierbij is het prettig als er iemand naast u staat die u kan ondersteunen en begeleiden bij de zorg die geleverd moet worden, maar ook bij het contact en overleg met de huisarts. U kunt met uw vragen terecht bij een vast aanspreekpunt.

In goede handen
In deze ingrijpende tijd is het voor u en uw naasten van belangrijk dat er een zorgteam naast u staat wat met liefde, geduld en rust de zorg levert. Daarom nemen wij de tijd voor de cliënt en de naasten. Wij stellen ons flexibel op. Dit betekent dat de tijden waarop u een zorgverlener kan gebruiken, in overleg, kunnen variëren.

Samenwerking met de familie/ naasten
Wij werken in de laatste levensfase altijd samen met de familie. Hierbij levert het zorgteam de zorg overdag en ’s avonds. De familie/naasten levert de nachtzorg. Wij kunnen geen 12- of 24 uurs zorg bieden, omdat ons team klein is. Wij leveren palliatieve zorg aan iedereen boven de 18 jaar.

Meer informatie
Wilt u hier meer over weten, klik dan op onderstaande link of neem direct contact op om uw vragen te stellen.

Vrijblijvend advies

Stuur ons een bericht
Spoed? Bel ons op: 06-39051384

Valérie Hirschfeld
Wijkverpleegkundige

06-39051384

Metaalhof 27, 3067 GM Rotterdam

teamomsorg@omsorgrotterdam.nl