Over ons

Wij willen dat u zich welkom voelt in onze familie.

Over Omsorg Rotterdam e.o.

Met de juiste aandacht voor u

Omsorg is een jonge en kleine zorgorganisatie die thuiszorg levert bij u aan huis. Ons doel is dat u van ons alle zorg krijgt die nodig is, zoveel mogelijk afgestemd op uw wensen. Persoonlijke aandacht, wederzijds vertrouwen en bekende gezichten is wat ons kenmerkt.

De naam Omsorg is Noors en betekent “Zorg”, voor ons de essentie van ons vak in de breedste zin.

Omsorg levert zorg in Capelle aan den IJssel, Ommoord, Lage Land, Zevenkamp en Rotterdam-Centrum. Ons team bestaat uit verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen. Onze leerlingen worden altijd begeleid door gediplomeerde verpleegkundigen. Wij zijn een erkend leerbedrijf.

In december 2020 hebben wij het HKZ – Zorg en Welzijn certificaat behaald. Hier zijn wij erg trots op. Met het behalen van dit certificaat laat zien dat wij een solide en transparante organisatie zijn die:

– werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem wat voldoet aan de gestelde eisen;
– werkt volgens de afgesproken richtlijnen binnen de branche;
– in staat is om te leren van fouten en klachten en om zich continu te verbeteren;
– goed omgaat met risico’s en veilige zorg levert.

Ons team

Aandacht

Voor ons zorgteam staat aandacht voor de cliënt en de naasten voorop. Wij hebben veel aandacht voor de mens als individu. Zo maken we ook graag een praatje met u over bijvoorbeeld uw hobby’s, staan stil bij zaken die voor u van belang zijn, zoals uw trouwdag en sturen een kaartje wanneer u jarig bent. Ook vinden wij het fijn om uw naasten beter te leren kennen, dus drinken wij graag eens een bakje koffie met elkaar.

Onze zorgfamilie
Wij zijn een klein team, vol passie. Die passie geldt voor onze cliënten, ons vak en ook voor het team waarmee we werken. Wij kennen onze collega’s goed, hebben een hechte band en kunnen op elkaar bouwen. Ook wordt er plezier met elkaar gemaakt, bijvoorbeeld met een gezellige bbq. Hierdoor voelt ons team als een kleine familie. Wij willen dat u ook deel wordt van deze familie.

Zorg verbeteren
Met onze collega’s hebben wij regelmatig overleg om onze zorgverlening te verbeteren. Hierbij bespreken wij vernieuwingen in de zorg, protocollen en bekijken het laatste nieuws in zorgland. Ook volgen wij bijscholingen met als onderwerpen bijvoorbeeld de verpleegtechnische handelingen of dementie in de wijk.

Uw veiligheid
Wij doen er alles aan om uw veiligheid thuis te garanderen, door gekwalificeerd personeel in ons team te hebben, regelmatige (bij)scholing te volgen en geven en door regelmatig overleg te hebben met collega’s en andere disciplines, zoals huisartsen.

Samenwerken en ontzorgen
Ons team staat klaar voor u en uw naasten. De samenwerking tussen de zorgverlener en cliënt vinden wij belangrijk. Regelmatig zullen wij met u overleggen over de zorg die geleverd wordt en of er aanpassingen nodig zijn. We doen er alles aan om de zorg aan te laten sluiten op uw wensen en behoeften, binnen wettelijke wet- en regelgeving.

Daarnaast is het belangrijk dat uw familie ontzorgd wordt. Dit doen wij door de zorg met u en uw familie door te spreken en na te gaan wat u als familie nodig heeft om de draagkracht en draaglast in balans te krijgen. Wanneer u als familie ontzorgd bent, ontstaat er een betere sfeer voor alle partijen en kan de zorg beter geleverd worden.

Bereikbaarheid
Ons team is 24 uur per dag bereikbaar en is flexibel in de zorgtijden. Dit betekent dat u op aanvraag kan afwijken van uw zorgtijden. Doordat wij 24 uur per dag bereikbaar zijn, kunt u als klant altijd bij ons terecht met vragen of voor overleg. U vindt onze contactgegevens onderaan de pagina.

Communicatie tussen u en het zorgteam
Daar u de zorg krijgt, is het van belang dat juist u op de hoogte bent van hoe de zorg wordt geleverd. Samen met u en uw naasten kijkt het zorgteam naar de mogelijkheden om de zorg op een goede manier bij u thuis te leveren. Op die manier behoudt u als cliënt zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven.

Onze missie

Onze missie is dat ieder mens zo lang mogelijk op een veilige manier thuis kan blijven wonen. Hierbij staat de zorgwens van de cliënt voor ons centraal. We kijken samen naar de mogelijkheden om aan de zorgvragen te voldoen.

Waar wij voor staan

  • O: organisatie met vaste gezichten
  • M: medezeggenschap voor alle cliënten via de cliëntenraad
  • S: samen met de cliënt
  • O: ongecontracteerd, zorg mogelijk bij alle verzekeraars
  • R: regelen van de zorg
  • G: gekwalificeerde verpleegkundigen

Raad van Commissarissen

Dit is het toezichthoudend orgaan van Omsorg. Zij houden toezicht op het beleid wat binnen de organisatie gevoerd wordt en staan het bestuur met raad terzijde. Ook dient de RvC als klankbord voor het bestuur.

De RvC van Omsorg bestaat uit de volgende dames met de volgende aandachtsvelden:

Mw. E. Wagenaar – Zorgprocessen op de werkvloer, protocollen en scholing.

Mw. T. van Bregt – Bestuur, klachten en de afhandeling hiervan, bedrijfsplan en begroting.

Mw. E. van Berkel – Kwaliteit van zorg en HKZ.

De oprichtster van Omsorg Rotterdam e.o.

Valérie Hirschfeld

(1989) – Verpleegkundige sinds 2011

Ik ben Omsorg begonnen, omdat ik verandering in de huidige manier van zorgverlenen wil. Ik wil snellere en betere communicatie, werken in kleine teams en een soepele samenwerking met cliënten, naasten, huisartsen en andere disciplines die betrokken zijn bij de zorg. Ik vind het belangrijk dat de cliënt en diens zorgvraag centraal staat en wil mij daarvoor inzetten.

Voordat ik in de thuiszorg ging werken, heb ik bijna 8 jaar met veel plezier en toewijding in het Erasmus MC gewerkt op de afdeling Traumatologie. Hier ben ik gaan werken direct na mijn HBO-verpleegkunde opleiding.
Tijdens mijn werkperiode op deze afdeling heb ik veel kennis en ervaring opgedaan. Ik heb verschillende cursussen gedaan om mijn kennis te vergroten, en daar heb ik ook in de thuiszorg profijt van.

In 2018 heb ik mijn opleiding tot Wijkverpleegkundige afgerond. In 2022 ben ik de opleiding tot Pallatief Verpleegkundige gestart, waar ik in maart 2023 mijn diploma voor behaalde.

Die kennis en ervaring neem ik nu mee onze eigen organisatie in. Samen met mijn zorgteam staan wij klaar voor u.

Ons zorgaanbod

Persoonlijke verzorging

Ondersteuning bij uw dagelijkse handelingen, zoals douchen, medicatie inname en steunkousen aantrekken. Begeleiding bij het zinvol invullen van uw dag.

Verpleging

Gekwalificeerde hulp bij het uitvoeren van verpleegkundige handelingen, zoals wondzorg, het geven van injecties en toedienen van sondevoeding.

Palliatieve zorg

Wanneer u of uw naaste zorg nodig heeft in de laatste levensfase, staat ons zorgteam direct voor u klaar. De palliatieve zorg die wij leveren is altijd samen met de familie/mantelzorgers. Wij kunnen geen 12- of 24 uurs zorg bieden.

Vrijblijvend advies

Stuur ons een bericht
Spoed? Bel ons op: 06-39051384

Valérie Hirschfeld
Wijkverpleegkundige

06-39051384

Metaalhof 27, 3067 GM Rotterdam

teamomsorg@omsorgrotterdam.nl